Άσκηση - Κίνηση - Παιχνίδι


Το πρόγραμμα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνει:

     1. Ζέσταμα  Αερόβιου Προγράμματος με 4 Ασκήσεις που  Επαναλαμβάνονται. 

     2. Ασκήσεις Ενδυνάμωσης με  ράβδο, όπου μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν ένα σκουπόξυλο ή χάρτινο κύλινδρο .

     3. Ασκήσεις Ισορροπίας με  μαξιλάρι.

     4. Διατατικές Ασκήσεις.


Οι Ασκήσεις μπορούν να εκτελεστούν με 2 τρόπους: 

     Α. Από όρθια θέση  

     Β. Από εδραία θέση, καθιστοί σε καρέκλα, όπου τα παιδιά θα κάνουν τις κινήσεις των χεριών. 


- Το κάθε παιδί θα μπορεί να εκτελέσει τις Ασκήσεις στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 

- Όλα τα προγράμματα μπορούν να τα εκτελεστούν με μουσική που σας παραθέτουμε με το σχετικό λίνγκ σε κάθε πρόγραμμα.

- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχή επίβλεψη των  γονιών σε όλη τη διάρκεια των Ασκήσεων και η   βοήθεια   τους όπου χρειάζεται. 


Επίσης οι γονιοί θα πρέπει να διασφαλίσετε ευρύχωρο και  ασφάλή  χώρο  Άσκησης για τα παιδιά, με μη ολισθηρό πάτωμα και απομακρύνοντας επικίνδυνα αντικείμενα και έπιπλα από το χώρο, γιατί πρώτιστο μέλημα μας η Ασφάλεια των παιδιών.


     ΥΛΙΚΑ

1 Ράβδο ή σκουπόξυλο

1 Μαξιλάρι