Τεχνολογία

 

Στο μάθημα της Τεχνολογίας οι μαθητές με τη βοήθεια των Εκπαιδευτών Τεχνολόγων συμμετέχουν στη ολοκλήρωση διαφόρων κατασκευών από ξύλο, χαρτόνι, πηλό, κ.λπ.,  όπου πολλές από αυτές οι μαθητές τις παίρνουν στο σπίτι.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση  με τα διάφορα υλικά των κατασκευών και μέσα από τη χρήση και την επεξεργασία  αυτών των υλικών οι μαθητές να αναπτύξουν κάποιες γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με της δυνατότητες του κάθε μαθητή. Ίσως το ποιο σημαντικό κομμάτι του μαθήματος της Τεχνολογίας είναι η ικανοποίηση και η χαρά που νιώθει ο μαθητής με την συμμετοχή του στην ολοκλήρωση μιας κατασκευής.