Μαθητές

 

Στο σχολείο μας φοιτούν 56 παιδιά με πολλαπλές σωματικές και νοητικές αναπηρίες. Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε οκτώ ομάδες, που έγιναν λαμβανοντας υπόψη την ηλικία και τις ιδιαιτεροτήτες του κάθε παιδιού, καθώς και την πολυθεματικά αξιολογημένη ειδική αγωγή που προσδιορίζεται για αυτά.