Εργοθεραπεία

 

Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς, ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή μειονεξία που πιθανό να αντιμετωπίζουν. (Α.Ο.Τ.Α. 1994).

Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι μία ειδικότητα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη, παρέμβαση και αποκατάσταση και εμπλέκει τη θεραπευτική χρήση των σκόπιμων δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού.

 Έχει ως απώτερο σκοπό την εντόπιση και αξιολόγηση των διαφόρων δυσλειτουργικών στοιχείων στη συμπεριφορά ενός παιδιού, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων και προσεγγίσεων. Καθώς και την βελτίωση και αξιοποίηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων του μαθητή για την καλύτερη απόδοση του στο σπίτι και στο σχολείο.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  • Να συμβάλλει στην αναγνώριση και εντοπισμό των αδυναμιών (π.χ δεξιότητες οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί ή δεν συμβαδίζουν με την ηλικία του παιδιού)
  • Να προσφέρει στοχευμένες δραστηριότητες για την ανάπτυξη και βελτίωση της αδρής και λεπτής κίνησης, την ενδυνάμωση των μυών, τον προσανατολισμό στο χώρο, την ανάπτυξη του παιχνιδιού κ.α
  • Να προσφέρει μέσω στοχευμένου παιχνιδιού την κατανόηση και την κατάκτηση βασικών εννοιών (χωρικών, χρονικών, χρωμάτων, σχημάτων) αλλά και δεξιοτήτων (γνωστικών, γραφής, λεπτής και αδρής κίνησης κ.α)
  • Να ξεπεράσει το παιδί τους φόβους του και να τονώσει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης μέσα από την εκτέλεση δραστηριοτήτων.
  • Να ενισχύσει την τυπική ανάπτυξη.
  • Να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες καθημερινής ζωής (φροντίδας εαυτού), προκειμένου να μπορεί το παιδί να συμμετέχει με τον καλύτερο τρόπο στο προσωπικό και κοινωνικό περιβάλλον.

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Η εργοθεραπεία είναι η ειδικότητα που χρησιμοποιεί το παιχνίδι σαν μέσο αξιολόγησης και παρέμβασης. Μέσα από το παιχνίδι ο εργοθεραπευτής βοηθάει το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες όπως η λεπτή και αδρή κινητικότητα, οι γνωστικές, αντιληπτικές δεξιότητες κ.α προκειμένου να είναι λειτουργικό και ανεξάρτητο σε καθημερινές δραστηριότητες της ζωής του.

Χρησιμοποιεί επίσης παιχνίδια κάθε τύπου κινητικά, κατασκευαστικά, λεπτών χειρισμών, συμβολικό, παιχνίδια με κανόνες κ.α. τα οποία βέβαια επιλέγονται από τον εργοθεραπευτή ώστε να ανταποκρίνονται στους θεραπευτικούς στόχους που έχει θέσει.