Προαιρετικό Ολ. Σχολείο

       

     To Υ.Π.Π.Α.Ν. δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχο στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας μας με αποτέλεσμα να καθιερώσει ένα κατεξοχή κοινωνικό θεσμό που είναι η εφαρμογή του προαιρετικού ολοήμερου σχολείου. Με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τα ειδικά σχολεία και με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών και των οικογενείων αυτών, τα τελευτέα χρόνια λειτουργεί με επιτυχία το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο στην ειδική εκπαίδευση και κατεπέκταση στο δικό μας σχολείο, το Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστης Πάφου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωινής ζώνης επεκτείνεται πέραν τη μία και πέντε μετά μεσημβρίας (13.05) εως τέσσερις μετά μεσημβρίας (16.00). Κατά το σχολικό έτος που διανύουμε 2019-2020 φοιτούν 25 μαθητές που αποτελεί το ½ του συνολικού αριθμού των μαθητών, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή του προγράμματος από τις οικογένειες των μαθητών και την επιτυχυμένη πορεία του θεσμού. 

 Οι μέρες και ώρες λειτουργίας ΠΟΕΣ

     Το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο λειτουργεί με τέσσερεις απογευματινές περιόδους για πέντε μέρες την εβδομάδα.  Η συμμετοχή είναι προαιρετική, όμως για όσα παιδιά αποφασίσουν να εγγραφούν η φοίτηση είναι υποχρεωτική. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

     Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες όπως δημιουργικές εργασίες, καλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, ειδική εκπαίδευση, πάντοτε  προσαρμοσμένο  στις ανάγκες και δεξιότητες των μαθητών. ΜΕ ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των δυντοτήτων των παιδιών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ενισχύονται όλες οι μορφές θεραπείας (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, ειδική γυμναστική και ειδική εκπαίδευση). Οι μικρές ομάδες και η εξατομικευμένη εργασία αποτελούν βασικό στόχο και όραμα της λειτουργίας του ΠΟΕΣ. 

Στελέχωση του Σχολείου

     Το Υ.Π.Π.Α.Ν. θέλοντας να επιτύχει μια ομαλή σύνδεση μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης στηρίζει τη λειτουργία του ΠΟΕΣ στην απασχόληση μόνιμων και αδιόριστων εκπαιδευτικών.  

Εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό εργοδοτούνται επίσης σχολικές συνοδοί οι οποίες στηρίζουν, φροντίζουν και εξυπηρετούν τις φυσικές ανάγκες των παιδιών. 

Στόχοι ΠΟΕΣ

  • Η ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών και η καθοδήγηση τους από εκπαιδευτικούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
  • Περιορίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς αναφορικά με την επίβλεψη των παιδιών τους.
  • Εμπλουτίζεται το πρόγραμμα τους με δημιουργικές και πρακτικές εργασίες καθώς και χειροτεχνίες από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς.
  • Δέχονται λογοθεραπευτική και φυσιοθεραπευτική παρέμβαση καθώς επίσης γυμναστική και μουσική από τους εξειδικευμένους ειδικούς εκπαιδευτικούς.
  • Προλαμβάνεται και περιορίζεται η παιδική παραβατικότητα, και καταπολεμούνται κακές συνήθειες.
  • Αξιοποιούνται ακόμα τα σχολικά κτίρια, οι σχολικές εγκαταστάσεις και ο εξειδικευμένος εξοπλισμόςγια περισσότερο χρόνο πέραν της πρωινής ζώνης. 

Κόστος Λειτουργίας

     Την Οικονομική Επιβάρυνση της λειτουργίας του ΠΟΕΣ αναλαμβάνει εξολοκλήρου το Υπουργείο Παιδείας. Οι οικογένειες των μαθητών επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα σίτισης των παιδιών τους. Εξαιρούνται της επιβάρυνσης αυτής οι οικογένειες που  είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Υπουργείο επιχορηγεί το σιτηρέσιο των άπορων μαθητών. 

    Ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου συνεχίζει με επιτυχία και ανοδική πορεία, πράγμα το οποίο αποδεικνύει η γραφική παράσταση που ακολουθεί.


                                           Screenshot_2020-03-21_at_10.30.38_PM.png